Planerat driftarbete i elnätet: 8 juni

Planerat avbrott i elnätet den 8 juni klockan 10.00-13.00.

Kunder boende på Tage Erlandergatan 7 och 9 kommer bli berörda av ett avbrott i elnätet. 

Avbrottet beror på en byte av elskåp och kommer pågå klockan 10.00-13.00 den 8 juni.