2020-10-15

Planerat driftarbete i elnätet - Strand

Boende på Strand kommer under torsdagsmorgonen få ett kortare strömavbrott till följd av ett planerat driftarbete. Läs mer här.

Torsdag 15 oktober kl. 10:00 gör vi ett driftarbete i elnätet som berör Strand. Under arbetets gång kommer det att bli ett cirka tio minuter långt strömavbrott på 1:a, 2:a, 4:e och 5:e Villagatan, samt Idalagatan och Svanågatan. Vi behöver göra en omkoppling i nätet inför ett framtida arbete och det är därför som strömmen bryts en kortare stund.