2021-06-02

Planerat driftarbete i stadsnätet - flygplatsen

Mellan klockan 07-09 den 2 juni kommer vi att göra ett driftarbete i stadsnätet som berör Karlstads flygplats. Läs mer här.

Tidigare problem med den fiberkabel som förser området med stadsnätstjänster, samt svartfiber, kommer att åtgärdas under detta servicefönster. Detta kommer innebära ett avbrott under hela eller delar av tiden för arbetet, alltså mellan klockan 07-09.