2022-12-05

Planerat avbrott Stockfallet

Planerat arbete i ett kabelskåp på Stockfallet kommer innebära strömavbrott och störningar i stadsnätet för boende anslutna till fibersamfälligheten Fatet. Arbetet pågår mellan klockan 11:00-14:00.

2022-12-05 13:16 Förtydligar att det avser alla boende i fibersamfälligheten Fatet.