2022-01-11

Planerat arbete på Strand

Den 11 januari mellan klockan 08.30-09.00 behöver vi utföra ett arbete som kommer innebära strömavbrott och störningar i stadsnätet på Strand.

De adresser som påverkas är: 

1:a Villagatan 1-15
2:a Villagatan 1-19
4:e Villagatan 6-19
5:e Villagatan 17-26
Idalagatan 1-16
Svanågatan 2-8

Berörda kunder har aviserats med sms. 

Dina stadsnätstjänster ska hoppa igång av sig själva efter avbrottet. Om du ändå upplever ytterligare problem kontaktar du din tjänsteleverantör.