2022-11-30

Arbete i elnätet, Stockfallet

På onsdag 30/11 blir det strömavbrott på Stockfallet pga nätstationsbyte.

Följande tider och adresser gäller för avbrottet:

8:30-9:30 Ovanmyrsgatan
9:30-10:30 Långmyrsgatan
10:30-11:30 Lillmyrsgatan
11:30-12:30 Källmyrsgatan