Tjäderstigen och Yttersvängen

Planerade avbrott i elnätet

Under oktober påbörjar vi ett elarbete på Tjäderstigen och Yttersvängen vilket kommer innebära tillfälliga elavbrott hos vissa kunder.

Det är dags att byta ut elen i gatan på Tjäderstigen 1-11 Yttersvängen 22-38. Arbetet kommer att pågå några veckor under oktober månad och innebär att vi behöver gräva av infarter till vissa villatomter. Berörda infarter kommer att återställas samma dag.

För vissa kunder innebär arbetet även tillfälliga elavbrott - berörda kunder kommer att bli informerade om detta.

Vi hoppas att ni inte blir allt för påverkade av vårt arbete!