2022-05-22

Driftarbete som berör stadsnätskunder i Segerstad

Elnätsägaren i Segerstad utför arbeten som kommer att påverka stadsnätet i delar av Segerstad.

Från: 2022-05-19 08:30
Till: 2022-05-19 10:00

Elnätsägaren utför ett arbete i området som kommer att påverka stadsnätsleveransen till kunder på Segerstad under hela eller delar av aviserat tidsfönster.