2022-11-22

Planerat arbete på Kasernhöjden

Tisdag 22 november kommer vi utföra ett arbete i vår nod på Tingvalla, vilket kommer innebära korta driftstörningar hos våra kunder på Kasernhöjden.

Arbetet görs klockan 14 och kommer vara klart kort därefter. 

Efter eventuellt avbrott kommer dina tjänster hoppa igång av sig själva och du behöver inte göra något. Om du ändå skulle uppleva problem kontaktar du din tjänsteleverantör.