2019-01-22

Planerat arbete i stadsnätet

Natten till tisdag den 22 januari genomför vi den sista delen av vår stora uppgradering av stadsnätet vilket kan innebära avbrott och störningar för samtliga anslutna. Läs mer här.

I december gjorde vi en större uppgradering av stadsnätet, vilket var nödvändigt med tanke på det ökade användandet. Nu gör vi det sista kompletterande arbetet för att uppgraderingen ska slå igenom fullt ut.

Arbetet pågår natten till tisdag den 22 januari kl. 00:00-06:00 och under tiden kan du som är ansluten uppleva avbrott och störningar. Om du fortfarande upplever problem under tisdagsmorgonen kan du testa att starta om all din utrustning (mediabox, ev. router, tv-box, etc.) så att den får ny kontakt med nätet.

Varför görs arbetet flera gånger?

När vi gör en sådan stor och omfattande uppgradering av nätet är det flera moment som ska genomföras. I stället för att ha avbrott i nätet i ett eller två dygn i sträck, delar vi upp arbetet och gör det etappvis med avbrott under de timmar på dygnet då så få som möjligt berörs.

Arbetet påverkar fler stadsnät

Uppgraderingsarbetet påverka förutom Karlstads stadsnät även stadsnäten i Hammarö, Forshaga, Arvika, Munkfors, Åmål och Vansbro. Samma klockslag gäller för samtliga kommuner.