20-06-17

Planerat arbete i stadsnätet - Kroppkärr, Lorensberg och Jägartorpet

Onsdag 17 juni gör vi ett kortare driftarbete i stadsnätet som berör Kroppkärr, Lorensberg och Jägartorpet. Läs mer här.

Onsdagen den 17 juni mellan kl. 12:00-13:30 gör vi ett kortare driftarbete i stadsnätet som berör Kroppkärr, Lorensberg och Jägartorpet. Under arbetets gång kommer du som berörs att få ett avbrott på dina tjänster i upp till 20 minuter.

VAD ÄR DET FÖR ARBETE SOM GÖRS?

Vi byter ut delar av utrustningen som sitter i den fiberstation som förser ovan nämnda områden med stadsnät. Vi ersätter med mer kraftfull utrustning för att kunna bibehålla en god driftsäkerhet i nätet och en fortsatt hög kvalitet på tjänsterna.