2020-04-23

Planerat avbrott i elnätet - Steffens minne m.m

Ett fel uppdagades i elnätet under torsdagseftermiddagen som berörde 70 kunder i Långenäs, Steffens minne, Kolonivägen och Kvintettgatan. Ett akut arbete i elnätet påbörjades kl 17.00 och var åtgärdat vid 18.00.

Kl. 18.00 Arbetet i elnätet är nu klart och samtliga kunder har fått strömmen tillbaka.

 

Kl. 15.30 Under eftermiddagen uppdagades ett fel i elnätet. För att kunna laga felet behövde strömmen brytas för kunder i Långenäs, Steffens minne, Kolonivägen samt Kvintettgatan. Arbetet  påbörjades kl. 17.00 och var klart kl. 18.00.