2019-04-10

Planerat arbete i elnätet - Kronoparken

Under onsdag 10 april kommer delar av Kronoparken att ha ett avbrott i elnätet pga byte av nätstation.

Avbrottet kommer att ske mellan kl 9.00-15.00 och berör Trumpetgatan, Flöjtgatan och Klarinettgatan.