2022-05-16

Planerat arbete i elnätet: Trollkoneberget/Kroppkärrsallén

På måndag den 16 maj kommer det bli ett kort avbrott i elnätet för boende på Trollkoneberget/Kroppkärrsallén. Avbrottet beror på ett planerat underhåll i elnätet. Berörda kunder har aviserats via sms.