2022-05-30

Planerat arbete i elnätet: Romstad

Med start den 30 maj kommer vi göra ett arbete i elnätet på Bernstadsgatan, Romstad. Arbetet kommer att ta totalt cirka fyra veckor och under tiden kommer vi behöva stänga av vägen i två etapper, med start vid Bernstadsgatan 15 och framåt.

Boende på gatan kommer att få mer information.