2019-07-25

Planerat arbete i elnätet - Kronoparken

Under torsdag den 25/7 görs ett driftarbete i stadsnätet som berör delar av Kronoparken. Läs mer här.

Arbetet kommer att pågå mellan kl. 10-14 torsdag 25 juli, då ett antal elkablar på Kronoparken flyttas till en ny station. Under arbetets gång kommer boende på Fagottgatan och Flöjtgatan få ett eller flera strömavbrott. Observera att du som berörs inte kommer vara strömlös under hela arbets gång, utan enbart vid ett eller flera tillfällen. Det är också viktigt att du, även när strömmen är borta, behandlar din anläggning som strömförande!