2021-01-21

Planerad driftarbete i elnätet - centrala Karlstad

Under torsdagen gör vi ett driftarbete i elnätet som berör delar av centrala Karlstad, strömmen kommer att brytas vid två tillfällen under dagen. Läs mer här.

På grund av ett driftarbete där omläggningar i elnätet görs, kommer vi att behöva bryta strömmen två korta gånger under torsdagen den 21 januari. Avbrottena sker mellan kl. 9:00-9:15 och mellan kl. 15:00-15:15.

Adresserna som berörs är Algatan 1, Kårgränd, Älvbrinken 2-4 samt Älvgatan 25 och 41.