2023-01-26

Elmätarbyte i stadsnätsstation

Torsdag 26 januari byter vi en elmätare i en stadsnätsstation på Norra Stockfallet. Detta innebär ett kortare avbrott för våra stadsnätskunder.

Arbetet utförs klockan 9:30-10:30 och kommer innebära ett ca 30 minuter långt avbrott någon gång under denna tid för boende i området. 

Efter avslutat arbete ska dina tjänster hoppa igång automatiskt. Om du ändå upplever problem kontaktar du din tjänsteleverantör.