2023-03-21

Elmätarbyte påverkar stadsnätet i Molkom

Tisdagen 21 mars kommer elnätsägaren i Molkom utföra ett mätarbyte som påverkar vår stadsnätsstation. Detta innebär ett kortare avbrott i stadsnätet i centrala Molkom mellan klockan 07:00-09:00.

Avbrottet blir cirka 20 minuter någon gång under aviserat fönster.

Du behöver inte göra något. Efter avslutat arbete kommer dina tjänster hoppa igång av sig själva. Om du ändå upplever störningar kontaktar du din tjänsteleverantör.