2023-01-18

Planerat arbete på Sommarro

Onsdag 18 januari byter vi elmätare i en statsnätsstation på Sommarro. Detta innebär avbrott i fiberuppkopplingen för boende på Sommarro och Orrholmen.

Avbrottet kommer vara 5-10 minuter någon gång mellan klockan 10:00-12:00. 

Efter avslutat arbete ska dina tjänster hoppa igång av sig själva. Om du ändå upplever några problem tar du kontakt med din tjänsteleverantör för hjälp med felsökning och eventuell felanmälan.