2020-07-03

Driftstörning i stadsnätet efter gårdagens strömavbrott

Vi hade ett par mindre störningar i stadsnätet efter torsdagskvällens strömavbrott. Läs mer här.

Kl. 8:45: Även switchen på Lorensberg/Stockfallet är nu uppe och rullar. Om du fortfarande upplever problem ber vi dig att följa instruktionerna här.

Kl. 8:40: Switchen på Kronoparken är nu igång igen.

Kl. 8:30: Efter gårdagens strömavbrott har vi just nu problem med två så kallade switchar i stadsnätet. Switcharna berör upp till 24 kunder vardera, där den ena är placerad på Lorensberg/Stockfallet och den andra på Kronoparken. Om du fortfarande upplever problem med din stadsnätsanslutning, och bor i något av de områdena, kommer anslutningen med största sannolikhet vara tillbaka under förmiddagen.

Fortfarande problem - men bor i annat område?

Om du inte bor i något av ovan nämnda områden, men ändå har problem med din anslutning, ber vi dig att följa instruktionerna här