2020-09-24 - 2020-09-30

Driftstörning i stadsnätet - Hynboholm

Vi hade en driftstörning i stadsnätet som berörde totalt 17 kunder i Hynboholmsområdet, närmare bestämt Tolerud, Sofiedal, Bjällerud och Skåne. Felet är nu löst. Läs mer här.

30 september:

Kl. 15:30: Samtliga kunder ska nu ha sina tjänster tillbaka igen. Om du fortfarande upplever problem kan du kontakta oss för att göra en felanmälan.

Kl. 13:35: Fler och fler kunder får sin anslutning tillbaka. Målet är att felet ska vara avhjälpt under eftermiddagen.

Kl. 10:15: Felavhjälpningen fortsätter, ett par kunder till ska nu ha sin anslutning tillbaka. Vi arbetar så fort vi kan för att lösa felet.

------------------------

29 september:

Kl. 15:35: Tre adresser (Skåne 425, 427 samt 434) av de totalt 17 berörda har nu sin anslutning åter. Med lite tur kanske även några kunder till kommer igång under eftermiddagen. Eftersom fibern är så pass skadad kommer vi dock tvingas fortsätta arbetet under morgondagen för resterande kunder.

Kl. 13:00: Felavhjälpningen fortsätter, förhoppningsvis bör några av de berörda kunderna vara igång med sina tjänster igen inom kort.

------------------------

28 september:

Kl. 13:50: Vi kommer under morgondagen att försöka genomföra en temporär lagning av den trasiga kabeln. Vi kommer dock att behöva byta ut hela kabeln inom kort, tidpunkt för detta är dock inte bestämt ännu.

Kl. 8:45: Vår felavhjälpning fortsätter och informationen uppdateras så fort vi vet något mer.

------------------------

25 september:

Kl. 14:55: Då felet är såpass omfattande och kräver mycket resurser kommer det ta längre tid att åtgärda felet. Som prognosen ser ut just nu kommer felet vara åtgärdat i slutet av nästa vecka. Vi vill dock försäkra er om att vi gör allt vi kan för att åtgärda felet så snart vi kan. Vi uppdaterar informationen så snart vi vet något mer eller om prognosen förändras. 

Kl. 13:30: Felet är nu lokaliserat. Nu påbörjas arbetet med felavhjälpning. Vi återkommer med prognos under eftermiddagen.  

Kl. 8:25: Felsökning fortsätter. Vi behöver gräva fram den skadade fiberkabeln för att få en bild av vad som behöver göras för att åtgärda felet. Först när grävningen är gjord kan vi ge en bättre prognos av när felet kan vara löst.

------------------------

24 september:

Kl. 16:45: Det är svårt att lokalisera exakt var fibertråden (eller -trådarna) har skadats någonstans, vilket gör det ännu svårare att bedöma omfattningen av skadan och ta fram en bra prognos för när felet kan vara löst. Detta gör det oklart om vi kommer att hinna åtgärda felet under kvällen eller om det blir under morgondagen. Vi arbetar för fullt för att bli klara så snabbt som möjligt.

Kl. 15:30: Felet ser ut att ha orsakats av en eller flera trasiga fibertrådar. Vi arbetar just nu för att lokalisera var fibern gått sönder.

Kl. 15:00: Felsökning pågår fortfarande.

Kl. 14:20: Felsökning pågår. 

Informationen uppdateras.