2021-09-15

Planerat avbrott Stockfallet

Planerat avbrott i elnätet på Stockfallet måndag 19/9.

Vi utför ett nätstationsbyte på Stockfallet och måndagen den 19 september kommer vi i samband med detta behöva göra några planerade strömavbrott.  

Planerade avbrottstider för berörda adresser är:
08.30-09.10 Starrmyrsgatan, Torvmyrsgatan
09.30-10.10 Vassmyrsgatan
10.30-11.10 Ullmyrsgatan
11.30-12.10 Stockmyrsgatan, Stråmyrsgatan

Alla som är berörda av bytet har aviserats via lapp i brevlådan.