2022-07-06

Driftarbete som påverkar stadsnätet – Södra Rådom

Elnätsägaren i Södra Rådom byter elmätare – det här arbetet kommer att påverka tillgången till stadsnätet.

Onsdag 6 juli byter elnätsägaren i området Södra Rådom elmätare och det här kommer påverka stadsnätskunder i området. 

Arbetet kommer att pågå klockan 07.30-09.00.

Under arbetsfönstret kommer du antagligen påverkas av en kortare driftstörning när strömmen bryts. Varje byta tar cirka 15 minuter.

Du som kund behöver inte göra något utan nätet kommer att kicka igång som vanligt när bytet är slutfört.