2022-05-11

Driftarbete i stadsnätet – Stodene

Natten till onsdag 11 maj görs en uppgradering av stadsnätsutrustningen i Stodene.

Arbetet pågår natten till onsdag 11 maj klockan 00.00-06.00.

Berörda kunder i området kan under aviserat servicefönster märka av tillfälliga avbrott i sina stadsnätstjänster.