2020-01-22

Driftarbete i stadsnätet - Soldattorpet/Skåreberget

Onsdag 22 januari gör vi ett driftarbete i stadsnätet som berör delar av Soldattorpet och östra Skåreberget. Läs mer här.

Mellan kl. 10-11 onsdag 22 januari gör vi ett driftarbete i stadsnätet. Arbetet berör delar av Soldattorpet och östra Skåreberget och under tiden kan du som bor i området få avbrott och störningar på dina bredbandstjänster. Arbetet består av en uppgradering av vår utrustning i områdets fiberstationen och beräknas ta ungefär en timme. Du som berörs behöver inte vidta några åtgärder.