2015-03-26

Planerat arbete - Örsholmen

Torsdag den 26 mars kl.20.00 kommer vi att genomföra ett elarbete som påverkar bredbandet för några fastigheter på Örsholmen. Läs mer genom att klicka på rubriken.

Underhållsarbetet påbörjas kl.20.00 den 26 mars och planeras att ta ca 3 timmar. Adresserna som berörs är följande:

  • Dagvindsgatan 1, 2, 8, 9.
  • Nattvindsgatan 4, 9.
  • Fallvindsgatan 1, 2, 4.
  • Regnvindsgatan 8B, 17A.
  • Blekegatan 3-5.

Har du avbrott på dina bredbandstjänster längre än så ber vi dig att börja med att starta om din utrustning, det ger nätet en möjlighet att få ny kontakt med utrustningen. Fungerar inte det ska du höra av dig till Karlstads El- och Stadsnäts kundservice på 054-540 74 00.

Om arbetet

Karlstads El- och Stadsnät gör ett elarbete i det kabelskåp på Örsholmen som förser vår stadsnätsutrustning med el. Den här utrustningen som förser området med bredband blir alltså strömlös under tiden arbetet pågår. Så fort elarbetet är klart ska utrustningen startas upp och bredbandet komma tillbaka. Det här innebär alltså inte ett elavbrott, utan ett driftavbrott på  bredbandet via stadsnätet.

Annan driftinfo

1 2 3 4 5 > >|