2021-08-26

26 augusti: Strömavbrott på Jäverön

Klockan 15:50: Strömmen är nu tillbaka till samtliga kunder på Jäverön.
Kl 14.00: Fel lokaliserat och vi jobbar på att alla ska ha strömmen tillbaka så snart som möjligt.
Klockan 12:30: Just nu har vi ett strömavbrott som berör Jäverön. Felsökning pågår.

Uppdatering 14.00: Felet på Jäverön är lokaliserat och de flesta ska ha fått strömmen tillbaka. Vi kommer att behöva köra ut reservkraft till några kunder och detta arbete pågår. Eftersom det krävs några turer med färjan är det svårt att säga hur lång tid det kommer att dröja innan alla är igång - men vi jobbar på att lösa det så snart vi kan!