Västra Lövnäsängen och Klenstad

15 juni: Planerat arbete i elnätet

Onsdag den 15 juni görs ett planerat arbete i elnätet som berör cirka 52 kunder på Lövnäsängen och Klenstad.

Arbetet kommer innebär avbrott i elnätet mellan klockan 10.00-11.00. Berörda kunder aviseras via sms.