Länkar

Här har vi samlat ett antal länkar som kan vara användbara för dig som kund.

Elpriskollen
Energimarknadsinspektionens tjänst för jämförelse av elavtal.

Konsumenternas energimarknadsbyrå
Konsumenternas energimarknadsbyrå. Informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.

Energimarknadsinspektionen
Tillsynsmyndighet över marknaden för el, naturgas och fjärrvärme. 

Energimyndigheten 
Myndighet som skapar villkor för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Här kan du även hitta information om hur du blir en medveten elanvändare.

Karlstads Energi AB
Systerbolag och anvisningsleverantör inom koncernen Karlstad Stadshus AB. Producerar och säljer energi.

Konsumentverket
Statlig myndighet som är till för dig som är konsument.

Ledningskollen
Post- och telestyrelsens webbtjänst för kabelvisningar.

Svensk Energi
Branschorganisationens webbplats. Fakta, information och nyheter om svenska el och energibranchen.

Sveriges Riksdag