Inte nöjd? Gör såhär!

  1. Kontakta i första hand vår kundservice. Där kan du få hjälp att lösa de flesta frågetecken och ärenden direkt. För att underlätta hanteringen är det bra om du har dina kunduppgifter tillgängliga samt eventuellt underlag i ärendet.

  2. Om du efter en kontakt med vår kundservice fortfarande har klagomål eller att ärendet inte löst på ett sätt som du kan acceptera är nästa steg att skicka in ditt ärende skriftligt, antingen via e-post eller vanlig post. Om du har ersättningsanspråk till följd av ekonomisk skada samt person- eller sakskada ska även dessa anspråk tas med. Detta ärende hanteras sedan av vår kundombudsman eller berörd chef inom Karlstads El- och Stadsnät. 

  3. Som boende i Karlstads kommun har du dessutom alltid möjlighet att kontakta konsumentrådgivare och energirådgivare på. Där kan du får råd och hjälp om vad som gäller och hur du som konsument kan agera och gå till väga.

Fortsatt hantering

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. Hit kan du också ringa om du vill ha råd, tips och stöd. 
Om du fortfarande inte är nöjd med prövningen eller utfallet av vår ärendehantering finns det flera instanser som du kan gå vidare till. Dels Allmänna Reklamationsnämnden, allmän domstol (tingsrätten) samt Energimarknadsinspektionen som alla kan pröva ditt ärende beroende på vilken fråga det handlar om.