Vem beslutar om prisjusteringar?

Varje elnätsföretag i Sverige beslutar själva om sina elnätsavgifter. I vårt fall är det vår styrelse och VD som beslutar om prislistan.

Energimarknadsinspektionen (EI) övervakar att elnätsföretagens prissättning inte är oskälig.

Momssatser och myndighetsavgifter beslutas av riksdagen eller regeringen.