Vad ingår i elnätsavgiften?

Man kan dela upp kostnaden i tre delar:

1) Elpris - den el du använder. Du kan själv påverka hur mycket du betalar för din användning. Dels kan du minska din energianvändning, dels kan du välja det elhandelsföretag som passar just dig bäst. 

2) Elnätsavgift - en abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift. Abonnemangsavgiften påverkas av vilken huvudsäkringsstorlek du har. Ju större effektuttag du har, desto större huvudsäkring måste du ha. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder. Avgifterna täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service. 

3) Skatter - i det totala elenergipriset ingår skatt och myndighetsavgifter på 30-40 %.