Elkabeln på min tomt har gått sönder. Vad ska jag göra?

Om elkabeln går sönder inne på din tomtmark hjälper vi dig att lokalisera och åtgärda felet. Kontakta oss så hjälper vi dig.