Mätartavlan, fasad- och stolpmätarskåp, vems är det?

Mätartavlan, fasad- och stolpmätarskåp tillhör dig.

Som kund ska du upplåta en plats åt oss där vi kan montera vår mätutrustning. Oftast kommer vi överens tillsammans med dig/installatören om var.

I äldre fastigheter kan det istället finnas en säkringslåda som oftast är placerad på en yttervägg i källaren. Även dessa lådor tillhör dig som kund.