Kan jag påverka min elnätsavgift?

Genom att byta din huvudsäkring kan du påverka avgiften. Det är viktigt att säkringen är dimensionerad för din elanvändning.

Hur mycket du kan spara genom att byta säkringen till en lägre nivå kan du se här.

Kom ihåg att du alltid måste anlita en behörig elektriker om du ska ändra säkringen.