Ni har utfört kabelarbete på min tomt. Vems är ansvaret att återställa tomtmarken?

Vi gör en grovåterställning av din tomtmark efter att vi har åtgärdat kabelfel. Det innebär att eventuella buskar, träd, grusgångar, asfaltsytor med mera får åtgärdas av kunden.