Huvudsäkringen och huvudbrytaren, vems är det?

Huvudsäkringen och huvudbrytaren tillhör dig.

Kom ihåg att anlita en behörig installatör om du behöver hjälp med att åtgärda en trasig säkringsapparat eller huvudbrytare. Det beror på att man måste bryta våra plomberingar för att kunna laga eventuella fel.