Hur gör jag en flyttanmälan?

Kontakta vårt systerbolag Karlstads Energi på telefon 054-540 71 00.