Hur fungerar elnätet?

Elnätet är den infrastruktur som transporterar energin från kärnkraft, vind och vattenproduktion till oss elanvändare.

Svenska Kraftnät förvaltar stamnätet och har till uppgift att bland annat transportera el från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Stamnätet har mycket hög spänning, 220 000 volt (220 kV) respektive 400 000 volt (400 kV). Man brukar kalla stamnätet för elens motorvägar.

Elektriciteten transporteras långa sträckor i stamnätet, leds därefter vidare via region- och lokalnätens ledningar för att slutligen nå ditt vägguttag. Då har den stegvis transformerats till 230 volt vilket är den spänning vi har i våra hem.

Elnäten ägs av 164 företag. Elnätsverksamheten är ett monopol vilket innebär att du inte kan välja elnätsföretag. I Karlstad tätort är det vi som är ansvariga för elleveransen till dig.