Hur ansluter jag mig?

Kontakta en behörig elleverantör. Installatören skickar en föranmälan till oss. Föranmälan ska komma in sex veckor innan önskad anslutning.

Efter att vi tagit emot en föranmälan skickar vi en offert till dig, där det framgår hur mycket anslutningen kostar samt en beställningsblankett. När du skrivit på och skickat in beställningsblanketten ger vi okej till installationen genom att vi skickar en bekräftelse och uppgifter om leveranstid. Du får då även en kontaktperson hos oss, därefter startar vårt arbete med att dra fram el till tomtgränsen och elinstallatören kan börja förbereda sitt arbete.

Du ansvarar själv för grävning på tomten och för att återställa marken efter schaktningen. Elinstallatören du anlitat sköter elinstallationen i huset och ansvarar för att elen kopplas. Det är elinstallatören som skickar en färdiganmälan till oss.

Nu är din fastighet ansluten till elnätet och du är kund hos Karlstads El- och Stadsnät. Nu kan och bör du göra ett aktivt val och teckna avtal med elhandlare.