Frågor och svar: Elnät

 • Hur ansluter jag mig?

  Kontakta en behörig elleverantör. Installatören skickar en föranmälan till oss. Föranmälan ska komma in sex veckor innan önskad anslutning.

  Efter att vi tagit emot en föranmälan skickar vi en offert till dig, där det framgår hur mycket anslutningen kostar samt en beställningsblankett. När du skrivit på och skickat in beställningsblanketten ger vi okej till installationen genom att vi skickar en bekräftelse och uppgifter om leveranstid. Du får då även en kontaktperson hos oss, därefter startar vårt arbete med att dra fram el till tomtgränsen och elinstallatören kan börja förbereda sitt arbete.

  Du ansvarar själv för grävning på tomten och för att återställa marken efter schaktningen. Elinstallatören du anlitat sköter elinstallationen i huset och ansvarar för att elen kopplas. Det är elinstallatören som skickar en färdiganmälan till oss.

  Nu är din fastighet ansluten till elnätet och du är kund hos Karlstads El- och Stadsnät. Nu kan och bör du göra ett aktivt val och teckna avtal med elhandlare. 

 • Vad kostar det att bli ansluten till elnätet?

  Här kan du läsa mer om våra nyanslutningsavgifter.

  För att gå vidare är du välkommen att kontakta oss så skickar vi en offert. Kontaktuppgifter hittar du här.

 • Hur fungerar elnätet?

  Elnätet är den infrastruktur som transporterar energin från kärnkraft, vind och vattenproduktion till oss elanvändare.

  Svenska Kraftnät förvaltar stamnätet och har till uppgift att bland annat transportera el från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Stamnätet har mycket hög spänning, 220 000 volt (220 kV) respektive 400 000 volt (400 kV). Man brukar kalla stamnätet för elens motorvägar.

  Elektriciteten transporteras långa sträckor i stamnätet, leds därefter vidare via region- och lokalnätens ledningar för att slutligen nå ditt vägguttag. Då har den stegvis transformerats till 230 volt vilket är den spänning vi har i våra hem.

  Elnäten ägs av 164 företag. Elnätsverksamheten är ett monopol vilket innebär att du inte kan välja elnätsföretag. I Karlstad tätort är det vi som är ansvariga för elleveransen till dig. 

 • Hur ser jag vilken säkringsstorlek jag har?

  Se efter vilken färg det är på "ögat" på säkringens bakdel. 
  Grå = 16 A 
  Blå = 20 A 
  Gul = 25 A 

 • Vad kostar det att ändra säkringsstorlek?

  Det är bara en behörig elektriker som får installera och ändra på en huvudsäkring. Kostnaden varierar från fall till fall. Begär offert av elektrikern. 

 • Vad ingår i elnätsavgiften?

  Man kan dela upp kostnaden i tre delar:

  1) Elpris - den el du använder. Du kan själv påverka hur mycket du betalar för din användning. Dels kan du minska din energianvändning, dels kan du välja det elhandelsföretag som passar just dig bäst. 

  2) Elnätsavgift - en abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift. Abonnemangsavgiften påverkas av vilken huvudsäkringsstorlek du har. Ju större effektuttag du har, desto större huvudsäkring måste du ha. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder. Avgifterna täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service. 

  3) Skatter - i det totala elenergipriset ingår skatt och myndighetsavgifter på 30-40 %.

 • Att tänka på vid åska

  Även om blixten inte slår ner i byggnaden kan dina elprylar skadas ändå – inklusive mediabox och andra saker du har inkopplat till stadsnätet.

  När blixten slår ner i exempelvis el- eller telefonnätet utlöses en högspänning som kan färdas långa sträckor – samt skada dina prylar i hemmet.

  Det absolut enklaste sättet att undvika problem är att dra ur alla kontakter när åskan går. Man kan även installera ett så kallat överspänningsskydd (prata med en elinstallatör), eller köpa åskskydd som kopplas in direkt i vägguttagen. Dessa finns att köpa i fackhandeln, men ger bara ett visst skydd.

  Källa: Elsäkerhetsverket 

 • Vad är myndighetsavgifter?

  I din elnätsavgift ingår en elsäkerhetsavgift som ditt elnätsföretag måste ta ut och betala till Elsäkerhetsverket. I nätavgiften ingår också en nätövervakningsavgift till Energimarknadsinspektionen och elberedskapsavgift till elberedskapsenheten vid Svenska Kraftnät.

 • Vem beslutar om prisjusteringar?

  Varje elnätsföretag i Sverige beslutar själva om sina elnätsavgifter. I vårt fall är det vår styrelse och VD som beslutar om prislistan.

  Energimarknadsinspektionen (EI) övervakar att elnätsföretagens prissättning inte är oskälig.

  Momssatser och myndighetsavgifter beslutas av riksdagen eller regeringen.

 • Kan jag påverka min elnätsavgift?

  Genom att byta din huvudsäkring kan du påverka avgiften. Det är viktigt att säkringen är dimensionerad för din elanvändning.

  Hur mycket du kan spara genom att byta säkringen till en lägre nivå kan du se här.

  Kom ihåg att du alltid måste anlita en behörig elektriker om du ska ändra säkringen.

1 2 >