Anslutning villa

 • Vad kostar det att ansluta till stadsnätet?

  För en enskild anslutning för villa i tätort är anslutningspriset 19.900 kr. För anslutningar på landsbygden finns inget bestämt pris då varje anslutning kräver en egen uträkning.

 • Vad ingår i anslutningsavgiften?

  Priset inkluderar en fiberanslutning in i fastigheten, en mediabox och grävning fram till din tomtgräns (grävningen på din tomt ansvarar du själv för). Vi monterar mediaboxen och ansluter fibern. 

 • Tillkommer det någon månadskostnad?

  Utöver månadsavgiften för de tjänster du väljer tar vi ut en näthyra på 60 kr/mån. Avgiften tas ut för att kunna driva nätet på bästa sätt. 

 • Vad skiljer Karlstads Stadsnät från ADSL – för- och nackdelar?

  De tjänster och den hastighet som du kan få via stadsnätets fiberanslutning överträffar alla möjligheter som en traditionell kopparförbindelse, exempelvis ADSL ger tillgång till. En annan skillnad är att stadsnätet kan förse dig med samma datahastighet i båda riktningar, alltså både när du skickar och tar emot information i din dator. ADSL kan endast förse dig med en hastighet i ena riktningen och en lägre hastighet i den andra. Tjänster som till exempel TV är också svårare att överföra med ADSL. Ofta nämns också att ett fibernät har längre livslängd och är mer driftsäkert än ett kopparnät.

 • Kommer en anslutning att höja värdet på min fastighet?

  Anslutningar i andra städer med samma höga kapacitet som Karlstads Stadsnät visar att fastigheter som är anslutna till ett bredbandsnät är mer lättsålda. Dessa fastigheter har även ett högre försäljningspris än de som inte har en anslutning till ett bredbandsnät. Att Karlstads Stadsnät är ett öppet nät där du fritt får välja bland olika tjänsteleverantörer och ett hundratal tjänster gör det ännu mera attraktivt.

 • Vad är tillräcklig anslutningsgrad?

  För att vi ska kunna ansluta ett område krävs det att tillräckligt många beställer en anslutning. Hur många det rör sig om varierar beroende på ditt område och kostnaderna för att bygga ut fibernätet just där. Men oftast handlar det om att 60% av området ska ha skickat in avtal. Fram tills dess informerar vi på möten och i brevlådan.

 • Vem gräver på min tomt?

  Det är vi som gräver fram till tomtgränsen. Resten, det vill säga grävning på tomten, gör du själv som fastighetsägare. Vi kan förse dig med kontakter till lämpliga entreprenörer som kan hjälpa till med grävningen.

 • Hur vet jag när och var jag ska gräva på min tomt?

  När byggnation har påbörjats på ditt område kommer du att få info i brevlådan med allt du behöver veta. Inför grävning på din tomt kommer vi att sätta upp en käpp vid din tomtgräns som visar var fibern kommer att ledas in i din tomt. Där lämnar vi även av en slang som fibern ska gå i. Den ansvarar du själv för att gräva ner. Du ska gräva ner slangen från käppen till önskad yttervägg på din fastighet. På din tomt bestämmer du alltså själv var du ska gräva, men för att fibern ska ligga skyddad bör schaktet vara 30-40cm djupt. Tänk även på att gräva mjuka kurvor och inte skarpa hörn om du måste runt husknuten eller dylikt.

 • Hur djupt och brett ska jag gräva?

  När du gräver för kanalisation krävs ett djup på 20-40 cm och ett spadtag brett.

 • Kan jag få hjälp med grävningen på min tomt?

  Vi kan förse dig med kontakter till lämpliga entreprenörer som kan hjälpa till med grävningen. Kontakta vår kundservice för mer information.

1 2 3 >