Definitioner

 • Vad innebär ett Stadsnät?

  Det innebär öppenhet, valfrihet och mångfald. Det råder valfrihet att ansluta sig till nätet, valfrihet för leverantörer att erbjuda sina tjänster och valfrihet för varje användare att köpa de tjänster som passar - vi kallar det befriande bredband! Detta innebär fri konkurrens, vilket leder till bättre kvalitet och lägre priser. I slutna nät bestämmer nätleverantören vad du ska få tillgång till och för vilket pris.

 • Vad innebär näthyra?

  Karlstads El- och Stadsnät tar ut en näthyra per månad. Avgiften tas ut för att kunna driva stadsnätet på bästa sätt.

 • Vad menas med fiber?

  Fiberoptik är en teknik för dataöverföring. Överföringen av informationen sker genom att data skickas som ljusblixtar i en glasfiber från en punkt till en annan. Kapaciteten i fibern är i det närmaste obegränsad och man tänjer hela tiden på hur mycket data man kan skicka. Man kan idag skicka över 20 Terabit/s i en enda hårtunn fiber. Detta gör att Karlstads Stadsnät kommer att kunna möta framtidens krav och är därför en framtidssäker lösning.

 • Vad är kanalisation?

  Kanalisation är rören där fibern finns.

 • Vad är ett fastighetsnät?

  Ett fastighetsnät börjar där Karlstads El- och Stadsnäts fibernät slutar.Fastighetsnätet i ett flerbostadshus är antingen ett kopparnät för dataöverföring eller en fiberkabel som går vidare in i varje lägenhet i huset.  I företagsfastigheter är fastighetsnätet oftast ett kopparnät (benämns t ex Cat-5 eller Cat-6) som går till varje lokal i fastigheten. Bor du i villa eller lägenhet kan du bygga ut ditt fastighetsnät för att få fler uttag för dina tjänster.

 • Vad är Mbit/sek och Gbit/sek?

  Båda avser hastighet för dataöverföring.