Anslutning företagsfastigheter

 • Vad kostar det att ansluta sig till Karlstads Stadsnät?

  Priset baseras på verklig kostnad och offereras inför varje anslutning. Vill du få en offert kan du maila oss på kundservice.stadsnat@karlstad.se eller ringa 054-540 74 00.

 • Vad ingår i anslutningsavgiften?

  I anslutningsavgiften ingår en överlämningspunkt till Karlstads Stadsnät. Fiber till varje lokal ingår i anslutningsavgiften beroende på vad som är beställt (påverkar anslutningsavgiften).

 • Tillkommer det någon månadskostnad?

  Utöver avgiften som betalas till leverantörer för beställda tjänster tar vi ut en näthyra på 380 kr/mån exklusive moms per fastighet. Denna avgift gäller för hela fastigheten och sköts av fastighetsägaren. Avgiften tas ut för att kunna driva nätet på bästa sätt.

 • Var placeras överlämningspunkten i fastigheten?

  Överlämningspunkten bestäms i samråd med fastighetsägaren. Överlämningspunkten avser den punkten där Karlstads El- och Stadsnäts fibernät slutar och fastighetsnätet börjar. Fastighetsägaren ombesörjer att det finns ström till aktiv utrustning vid överlämningspunkten.

 • Vem äger anslutningen?

  Det är vi på Karlstads El- och Stadsnät som äger anslutningen fram till överlämningspunkten och fastighetsägaren äger fastighetsnätet.