Pågående projekt i elnätet

Funderar du på vad det egentligen är som byggs runt om i Karlstad? Här nedan kan du läsa om vilka pågående projekt vi på Karlstads El- och Stadsnät just nu arbetar med.

Pågående projekt (listan är under uppbyggnad och kommer fyllas på efter hand):

 • ELARBETEN, ROMSTAD
  Byggstart: 30 maj
  Förväntas vara klart: Slutet på juni 2022 
  Om projektet: Under juni kommer vi göra ett arbete i elnätet på Bernstadsgatan på Romstad. Arbetet är en förstärkning av befintligt nät och så ska vi byta elskåp som förberedelse för kommande asfaltering i området. I samband med arbetet kommer vi gräva fram elkablar och måste därför stänga av Bergstadsgatan i omgångar, med start vid nummer 11. Detta kommer medföra begränsad framkomlighet under tiden för arbetet. Vi kan komma att behöva bryta strömmen till boende i området under kortare stunder - berörda kommer då aviseras närmare med mer information.

 • ELARBETEN, STOCKFALLET
  Byggstart: Våren 2022
  Förväntas vara klart: Sommaren 2022
  Om projektet: Under våren 2022 påbörjar vi ett projekt med att förnya delar av elnätet på Stockfallet. Vi kommer då att byta både kablar och nätstationer.
  Tyvärr kan inte alla arbeten utföras samtidigt, så du som bor i området kommer att se vår entreprenör Axeda i ditt område i omgångar. Arbetet beräknas hålla på fram till sommaren 2022. Under tiden som arbetet pågår kommer en del gång- och cykelvägar behöva ledas om, men vi gör vårt yttersta för att arbetet ska påverka boende så lite som möjligt.