Klimatklivet

Det finns nu återigen möjlighet att söka ekonomiskt bidrag från Naturvårdsverket för installation av laddstation.

Du kan ansöka om ett ladda-hemma-stöd för upp till 50% av kostnaderna för installation av laddstation. Läs mer i vår guide för ansökan om ladda-hemma-stödet. Mer information finns även på Naturvårdsverkets sida. Ansökningsperioden pågår nu fram till den 23 oktober.