bidrag för installation av laddstation

Om du som privatperson, företag eller organisation vill installera en eller flera laddstationer för elbilar, kan det finnas bidrag eller annan ekonomisk hjälp att få. Här nedan hittar du länkar till mer information om det.

För företag eller organisationer finns information om bidrag och vilka kriterier som måste uppfyllas för att få bidrag på Naturvårdsverkets hemsida. Här kan du läsa mer om det. 

För privatpersoner finns istället möjlighet till skattereduktion på kostnadera för installation av laddningspunkt till elfordon. Detta kallas Grön Teknik och fungerar på liknande sätt som rut- och rotavdraget. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om det.