Klimatklivet

Ansökningsperioden för att söka ekonomiskt bidrag från Naturvårdsverket för installation av laddstation 2019 är nu stängd. I statsbudgeten föreslås ett anslag på två miljarder till klimatinvesteringar 2020. För att möta det planeras tre ansökningsomgångar 2020, varav en under det första kvartalet.

Klimatklivet innebär att du kan ansöka om ett ladda-hemma-stöd för upp till 50% av kostnaderna för installation av laddstation. Läs mer i vår guide för ansökan om ladda-hemma-stödet. Mer information finns även på Naturvårdsverkets sida