Fastighetsägare/Lägenhet

Den bästa laddplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats – att ladda under natten är enkelt och bekvämt. För dig som fastighetsägare eller för dig som bor i lägenhet kan det uppstå en hel del frågor kring elbilsladdning. Det kan gälla alla från vad som krävs, vad det kostar och vem som ska betala. För att underlätta och guida er på vägen har vi samlat all information till dig här!

 • 1. Undersök intresse och förutsättningar

  För bostadsrättsföreningar eller fastighetsägare med egna garage, parkering under tak eller motorvärmarplatser är det ofta lätt att fixa laddplatser. Det som behövs är framdragning av el och en laddbox. Har ni redan motorvärmare eller vanliga uttag kan dessa i vissa fall byggas om eller ersättas med laddstationer på ett enkelt sätt.

  Börja med att kartlägga intresset bland de boende. Ta gärna kontakt med andra bostadsrättsföreningar eller förvaltare för att få tips. Kontrollera vem som äger marken (eller till exempel garaget) där ni vill ha laddplatser. Om ni inte äger marken måste ni komma överens med markägaren om vem som ska äga laddstationen.

  Kontakta leverantörer

  Kontakta minst två leverantörer av laddutrustning och begär offerter på helhetslösningar för normalladdning, inklusive drift, underhåll och kringutrustning. Kontrollera att leverantörerna är godkända för F-skatt, registrerade hos Elsäkerhetsverket och har referenser till tidigare uppdrag. Utvecklingen av tjänster går snabbt, vissa leverantörer erbjuder service och support, andra erbjuder betallösningar som även fungerar på publika laddplatser. Tips på vad ni kan fråga om finns i Offertsvarsmall.

  Leverantören säkerställer att det finns utrymme för en laddplats på den befintliga säkringsstorleken. Om det inte gör det behöver ni höja er säkring eller köpa en utrustning med lastbalansering som ser till att laddning sker när elanvändningen i fastigheten är låg. Leverantören säkerställer också att ledningen tål en ökad belastning i form av ett större strömuttag under en längre tid. Ur säkerhetssynpunkt är det inte rekommenderat att ladda ett fordon i ett vanligt eluttag.

  Prata med styrelsen

  Ta upp frågan i styrelsen med preliminärt förslag för antal användare, placering och kostnader.

 • 2. Välj typ av laddutrustning

  Beroende på hur hög laddeffekt en laddstation har kommer det ta olika lång tid att ladda en elbil. En hög effekt innebär en kortare laddtid (snabbladdning) och en låg effekt innebär en längre laddtid för samma energimängd (normalladdning). Högre laddningseffekter innebär även större belastning och krav på den elektriska infrastrukturen. Normalladdning (3,7 kW ≤ 22 kW) är den vanligaste typen och passar bra på platser där bilen står parkerad under en längre tid, som i hemmet.

  Att ladda bilen

  Med normalladdning laddas ett tomt elbilsbatteri fullt på ungefär 8-25 timmar, beroende på batteriets storlek och tillgänglig effekt. I de flesta fall laddas minst 2 mil per timme. Kom ihåg att bilen sällan är helt urladdad, det är alltså inte så ofta en bil behöver stå 8-25 timmar för att ladda fullt. En tumregel att utgå från är att 230 V (1-fas) 16 A ger ungefär 2 mils körning per laddtimme och 400 V (3-fas) 16 A ger ungefär 5 mils körning per laddtimme. Dessa siffror kan dock variera beroende på bil och körsätt. Många nya elbilar kan ta emot 400 V (3-fas) 16 A medan laddhybrider ofta bara kan ta emot 230 V (1-fas) 16 A.

  Välj typ av laddpunkt

  En laddstation är en plats med en eller flera laddpunkter (uttag där det laddbara fordonet laddas) där el kan överföras till ett eller flera fordon. Laddpunkterna kan sitta på en laddbox som sitter fastmonterad på en vägg eller på en stolpe i anknytning till en parkering. Enklast och billigast är oftast en laddbox på väggen i ett garage. För laddstolpar utomhus krävs en nedgrävd kabel vilket innebär mer arbete och högre kostnader. Laddutrustning finns med fast kabel eller med eluttag där bilägaren kopplar in sin egen sladd. Motorvärmare är relativt enkla att ersätta med uttag för laddning. En laddplats som följer EU-direktivet garanterar en säker laddning.

  Kommunikation och säkerhet

  Laddkabelns kontakter är till för att ansluta elbilen för laddning men också för att skicka och ta emot information mellan laddutrustning och elbil. Kontakten är jordad och låser elbilen så att den inte kan starta under laddningen. Det är viktigt att installera en personskyddsbrytare (kombination av jordfelsbrytare och dvärgbrytare) per laddpunkt om det inte finns inbyggt. Laddpunkter kan kopplas ihop med styrutrustning med en belastningsvakt för att motverka effekttoppar. Belastningsvakten kontrollerar att rätt mängd ström fördelas mellan fordon och fastighet.

 • 3. utvärdera offerter

  Jämför inkomna offerter och välj leverantör.

 • 4. Beställ laddutrustning och arbete

  Teckna avtal med den leverantör som passar er bäst. 

  Ledningsdragning och installation ska utföras av fackman. Elinstallationsföretaget ska vara registrerat hos Elsäkerhetsverket, du kan kontrollera elföretaget på www.elsakerhetsverket.se/kollaelforetageteller via telefon 010-168 05 00. Driftssättning och slutbesiktning utförs av leverantören.

 • Följ leverantörens arbete

  När ni har valt laddutrustning och leverantör kan installationen börja. Beställ anslutning för laddstationen i samråd med leverantören. Det är oftast elnätsbolaget som sköter grävning och dragning av elledningar fram till laddplatsen. Ledningsdragning och elleverans av starkström ska utföras av fackman.

  Välj abonnemang

  Utgå från befintligt elabonnemang eller teckna ett separat elabonnemang för laddstationen hos elnätsbolaget. Använd i första hand er befintliga elcentral om kapacitet finns. Välj gärna ett elhandelsavtal med ursprungsmärkt förnybar el så blir koldioxidutsläppen för eldrift nära noll gram per kilometer.

  Installation och underhåll

  När ledningarna är dragna, elen är på plats och laddstationen har levererats påbörjar leverantören installationen. Därefter utförs driftssättning och slutbesiktning av leverantören. Genom att se över driftstatus och underhålla laddstationen ökar ni livslängden och minskar kostnaderna för framtida reparationer. Gör eventuellt en plan för underhåll och service i samarbete med leverantören.

  Berätta för alla boende

  Informera alla boende om att laddstationen är klar och hur den används. Följ gärna upp hur laddstationen används och dela med er av era erfarenheter till andra bostadsrättsföreningar.