ELSTÖD 2022-2023

Energimarknadsinspektionen har fattat beslut om att alla elanvändare i södra Sverige kommer att få stöd för att hantera onormalt höga elpriser. Modellen är framtagen av Svenska Kraftnät och trädde i kraft den 17 november 2022.

Här nedan kan du läsa vanliga frågor och svar om stödet. Observera att vi på Karlstads El- och Stadsnät inte skickar ut någon information om hur mycket pengar just du kommer att få, utan det här får du besked om via Försäkringskassan.

Du kan läsa mer om stödet på Försäkringskassans hemsida här.

Hur vet jag om jag kommer få stöd?
Alla med ett elavtal inom elområde SE3 och SE4 kommer att få stöd utbetalat. Karlstad ingår i SE3, så om du har ett avtal hos oss kommer du alltså att vara berättigad till stöd.

Hur mycket pengar kommer jag få?
Summan baseras på hur hög din elförbrukning har varit under perioden 1 oktober 2021 - 30 september 2022. I elområde SE3 (Karlstad) blir stödet 50 öre/förbrukad kWh och i elområde SE4 blir stödet 79 öre/förbrukad kWh. 

När kommer pengarna att betalas ut?
Försäkringskassan betalar ut elstödet med start den 20 februari. Det här innebär att de första privatpersonerna inom elområde 3 och 4 kommer att ha pengarna på sina konton från den 23 februari. De flesta ska ha fått pengarna senast den 7 mars. 

Hur turordningen kring utbetalningen hos Försäkringskassan ser ut är inte känd. Det här innebär att du som har abonnemang hos olika elnät kan komma att få din utbetalning vid olika tillfällen under utbetalningsperioden.

Hur kan jag se min tidigare förbrukning?
Genom att logga in på Mina Sidor kan du se hur mycket el du förbrukat över tid och därmed räkna ut vad du kommer få i stöd.

Vem får stödet om jag flyttat?
Stödet ges till den som står på elavtalet på dagen för brytpunkten 17 november 2022.  Brytpunkten är satt till dagen efter Energimarknadsinspektionen har fattade sitt beslut om Svenska kraftnäts ansökan. 
Stödet kan alltså inte följa med om du flyttat innan brytpunkten. Det här beror på att stödet inte är någon kompensation eller återbetalning för din tidigare förbrukning – utan ska gälla som stöd för perioden framåt. 

Får kunder med fast elpris ta del av stödet?
Ja, om ditt elavtal tillhör elnätet i elområde SE3 eller SE4 kommer du att få stöd även om du har fastpris.

Källa: Svenska Kraftnät