Så kommer du i gång

Det är många saker att tänka på för den som ska installera egen elproduktion. Det finns särskilda regelverk för dig som vill producera egen el.

I vissa fall krävs bygglov för att installera en produktionsanläggning. Kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen för att ta reda på vad som gäller för dig.

Det är också viktigt att överväga placering av produktionsanläggningen och se till vilka förutsättningar som finns. Produktionsanläggningen behöver vara dimensionerad efter huvudsäkringens storlek.

Innan du köper din produktionsanläggning är det viktigt att den är kontrollerad och uppfyller aktuella krav.

Anslutning till elnätet

För att koppla in en produktionskälla i vårt nät krävs ett tillstånd. Det första du behöver göra är att kontakta en elinstallatör som i sin tur skickar in en föranmälan till oss. Det är viktigt att anmälan kommer in till oss innan installationen av anläggningen påbörjas, eftersom vi behöver göra vissa nätberäkningar.

Anläggningen ska vara CE- märkt så att den inte stör andra anläggningar.

Av säkerhetsskäl är det viktigt att produktionsanläggningen är fast inkopplad. Stickproppsinkoppling är inte tillåten. Anläggningen måste ha en automatisk frånkopplingsutrustning, som kopplar bort anläggningen från elnätet vid ett strömavbrott.

Installationen ska ske av en behörig och utbildad elinstallatör. Växelriktare samt tillhörande skyddsutrustning ska vara kontrollerad och godkänd. 

När produktionsutrustningen är på plats behöver du eventuellt en ny mätare som kan mäta både den el du använder och den el din anläggning producerar. Mätaren tillhandahålls och installeras kostnadsfritt av oss.